Lc Irish Essays For Leaving

These are some useful phrases that can be used in almost any essay! I will update this as I put up more essays. :)An mbíonn tú ag féachaint ar an teilifís, ag éisteacht leis an raidió, nó an léann tú na nuachtáin na laethanta seo? Bhuel, i mo thuairim, má dhéanann tú aon cheann de na nithe seo, tá scéal éigin cloiste nó léite agat faoi __________, táim cinnte dearfach de! 

Tá an fhadhb seo go mór i mbéal an phobail. 

Ní théann lá thart nach mbíonn tagairt den fhadhb seo sna lá thart nach mbíonn tagairt den fhadhb seo sna meáin. Tá siad líon lán de thuairiscí faoi_________.

Is mór idir inniu agus inné gan dabht ach ní inniu ná inné a tháinig an fhadhb seo chun solais. 

Tá an fhadhb seo chomh sean leis na cnoic! 

Sa lá atá inniu ann ___________

Ar an gcéad dul síos ________

Ar an dara dul síos ____________

Is bocht an scéal é gan dabht 

Ach céard is cúis le _________________________ agus, níos tábhachtaí, céard iad réitigh na bhfaidhbe nó an bhfuil a leithéid ann?

Tá meascán de chúiseanna leis an bhfadhb seo. 

Tá cuid den locht ar _________________

Gan aon amhras, tá baint láidir idir an fhadhb seo agus ______________

Tá baint idir _____________  agus ____________ freisin. 

An bhfuil aon réiteach ar fhadhb ________________?

Bhuel, is mithid don Rialtas rud a dhéanamh chun dul i ngleic leis an bhfadhb agus dá luaithe é is ea is fearr é!

Ba cheart go mbeadh____________

Cuireann sé alltacht orm go bhfuil fadhb ______________ i bhfad níos forleathnú anois ná riamh agus fós tá sé ag éirí níos measa.

Níl an réiteach agam ach caithfidh an Rialtas agus gach uile duine oibriú le chéile chun é a leigheas. 

Tá sé deachair a rá cad is féidir leis na gnáth daoine a dhéanamh ach leanúint ar aghaidh ag cothú cairdis agus tuisceanna i measc daoine. 

Caithfear a bheith dóchasach do dtiocfaidh feabhas ar an scéal seo, ach an dtarlóidh sé choíche? Bhuel, mar a deir an seanfhocal, “Is maith an scéalaí an aimsir!”

 Tá údar imní ann anoisNí féidir a shéanadh ach go bhfuil _______


Cloistear an t-uafás scéalta chuile lá faoi fhadhb na timpeallachta. Ach cad go díreach é/í ________?Tá _____________ an-tábhachtach go deo do phobal na tíre seo agus do mhuintir an domhain mhóir agus sín í chúis is dócha go mbíonn aird na ndaoine ar an ábhar seo.Tá sé de dhualgas ar an duine ______________


Is iomaí athrú atá le feiceáil sa domhan inniu, a bhuí a bheag nó a mhór leis an eolaíocht.


Mar is eol do chách 


Is dócha go bhfuil an nath _______________ cloiste ag gach éinne faoin am seo


Ní haon eolaí mé agus tá a fhois agam go bhfuil _______


É sin a rá áfach, nílim éadóchasach amach is amach faoi ____________


Tá rialtais ar fud an domhain ag iarraidh cúrsaí a fheabhsú agus níos tábhachtaí fós, tá gnáthshaoránaigh i ngach cearn den domhan ag déanamh iarrachta.


Má dhéanann gach duine a gcuid féin chun ________ a ________, níl amhras a bith orm ach go dtiocfaidh feabhas ar an scéal 

Start for a debate:A chathaoirligh, a moltóirí, a lucht an fhreasúra agus lucht éisteachta, fáilte go dtí an díospóireacht seo. Táimid bailithe anseo anocht chun an rúin, "____________________________" a phlé. Is mise _____________ agus táimse agus m'fhoireann go huile is go hiomlán ar son an rún seo ar mhórán chúiseanna suntasacha agus taim cinnte dearfach go n-aontóidh sibh go léir lenár n-argóintí faoi dheireadh na díospóireachta. Ní thuigim conas gur féidir le locht an fhreasúra a mhalairt a rá. Tá dul amú mhór orthu. Beidh an fhoireann thall ag iarraidh a gcuid tuairimí a chur ina luí oraibh ach molaim daoibh gan cluas a thabhairt dóibh.Cé a bheadh in a pholaiteoir in Éirinn sa lá atá inniu ann!

An mbíonn tú ag féachaint ar an teilifís, ag éisteacht leis an raidió nó an léann tú na nuachtáin na laethanta seo? Bhuel, i mo thuairim, má dhéanann tú aon cheann de na nithe seo tá scéal éigin cloiste nó léite agat faoin pholaiteoirí, táim cinnte dearfach de! Is minic a bhíonn siad I mbéal na ndaoine. Ní théann lá thart nach mbíonn tagairt do pholaiteoirí sna meáin. Bíonn siad líon lán de thuairiscí fúthu agus cé chomh dona is atá siad. Ní thuigim sonas gur mhaith le héinne a bheith ina pholaiteoir!

Dar leo féin gur daoine iad a dhéanann rogha den pholaitíocht chun leas na tíre a dhéanamh, gnáth dhaoine a bhfuil coinsias sóisialta láidir acu agus a théann i muinín na ndaoine chun vótaí a fháil. An amhlaidh a thiocfaidh na daoine leis an tuairim seo?

Níl a fhios agam cén fáth go mbeadh duine ar bith ag iarraidh a bheith ina pholaiteoir sa lá atá inniu ann. Tá meas agus muinín an phobail caillte ag na polaiteoirí. Bíonn drogall ar dhaoine focal ar bith a chreidiúint í bhéal polaiteora agus ní thógfá ar an bpobal é, ar ndóigh an dearcadh seo bheith acu mar go bhfuil údar maith acu leis. Is dócha go dtuigeann an pobal fírinne an tseanfhocal ‘Is fusa geallúint ná comhlíonadh’. Bíonn polaiteoirí i gcónaí ag déanamh gealltanais bréagacha.

Níor mhaith liom a bheith i mo pholaiteoir. Ceapaim gur post an-deacair é post an pholaiteora. Níl aon dabht ach go bhfuil an Tíogar Ceilteach, a bhí go rábach le blianta beaga anuas, caillte agus curtha faoin am seo agus táimid báite sa ghéarchéim eacnamaíochta. Tá an tír i stát uafásach agus tá se an-deacair ar na polaiteoirí. Chuaigh an méad dífhostaíochta in olcas, tá daoine ag fulaingt ach chuir an Rialtas ciorraithe uafásacha i bhfeidhm san earnáil phoiblí agus ar an bpobal i gcoitinne. Ghearr siad an infheistíocht i gcursaí sláinte agus i gcúrsaí oideachas agus tacaíochtaí dífhostaíochta agus mar sin tá fearg an domhan ar mhuintir na hÉireann.

Bíonn daoine i gcónaí ag gearán faoi na polaiteoirí. Lá i ndiaidh lae, cloistear polaiteoirí ag iarraidh an dallamullóg a chur orainn agus iad ag rá nach bhfuil aon rogha acu. Mar shampla, deir siad nach bhfuil aon airgead acu ach níl deacracht ar bith acu na billiúin euro a aimsiú do na bainc. Is as seo a eascraíonn an fhearg, an easpa muiníne agus an múisiam atá le feiceáil i ngach uile áit aoine. Is iomaí cúis ghearáin eile atá ag daoine maidir le gníomhaíochtaí, nó easpa gníomh, ár bpolaiteoirí. Tá sé an-deacair gach duine a shásamh. Is cuma cad a dhéanann tú, beidh duine éigin ag gearán. Mar sin, níl a fhois agam cé a bheadh ina pholaiteoir in Éirinn sa lá atá inniu ann!

Bhí go leor scannail i measc na bpolaiteoirí le blianta beaga anuas. Léiríodh i mblianta go raibh polaiteoirí áirithe ag iarraidh costaisí taistil a bhí ró-ard ar fad agus anois tá brú an-mhór orthu go léir gan airgead an íocaí cánach a chaitheamh go mídhleathach.

Is cinnte go bhfuil polaiteoirí maithe agus droch pholaiteoirí ann ach sin a tharlaíonn i ngach gné den tsaol. Ceapaim go mba cheart do gach polaiteoir a dhícheall a dhéanamh ar son na ndaoine a thug vóta dó/di. An t-aon rud a thaitheodh liom faoi phost an pholaiteora ná an pá maith agus na laethanta saoire fada atá acu. Ach fós, ní dhéanfainn an post sin ar ór ná airgead agus níl a fhois agam cén fáth go ndeánfadh duine ar bith é ach oiread!


One thought on “Lc Irish Essays For Leaving

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *